Dom Lwowski

Dom Lwowski

Obecnie Fundacja prowadzi program rewitalizacji części zabytkowej lwowskiej kamienicy (zlokalizowanej na wzgórzu pod Cytadelą w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki Ossolińskich) – Willi Zaświecie. Zamiarem Fundacji jest prowadzenie w Willi Zaświecie Ośrodka Kultury Polskiej we Lwowie, zajmującego się kultywowaniem tradycji polskiego Lwowa. Aktualnie Fundacja Nasza Warszawa prowadzi w tej zabytkowej nieruchomości restaurację z tradycyjną, polsko-lwowską kuchnia oraz ekskluzywne pokoje gościnne, a także zajmuje się pozyskiwaniem i gromadzeniem środków, które pozwolą na sfinansowanie szeroko zakrojonego programu działań kulturalnych i edukacyjnych w tym Ośrodku.