Historia i organy

Historia i organy

Historia

Fundacja Nasza Warszawa (pod nazwą Polonia 2011) została powołana do życia przez jej Fundatora. Pana Jarosława Popiołka, aktem założycielskim spisanym w dniu 27 lipca 2006 roku.

W dniu 21 września 2006 roku Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Gospodarczego i rozpoczęła swoją statutową działalność, początkowo ukierunkowaną na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W dniu 20 września 2011 roku zmienione zostały nazwa oraz statut Fundacji. Na podstawie dokonanej zmiany Fundacja otrzymała nazwę „Nasza Warszawa”, a jej statutowy zakres działania poszerzony został o działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki.

ZARZĄD Organy Fundacji

Fundator

Jarosław Popiołek

Zarząd Fundacji

Jarosław Popiołek

Rada Fundacji

Ryszard Jerzy Tymiński, Włodzimierz Bogiel, Artur Zawisza