Misja

Działalność w zakresie upowszechniania sportu

Jednym z dwóch głównych obszarów dotychczasowego działania Fundacji była promocja i wspieranie koszykówki – sportu zespołowego, ukierunkowanego na rozwój pozytywnych wartości w życiu młodych ludzi – zespołowości, umiejętności współpracy, myślenia, pomagania innym. Działalność ta realizowana była poprzez projekt zespołu zorganizowanego przez Fundację i występującego w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych pod nazwą Polonia 2011, a następnie KK Warszawa i KK AZS UW Warszawa. Obecnie Fundacja Nasza Warszawa jest udziałowcem reaktywowanego klubu koszykarskiego KKS Polonia Warszawa – mistrza Polski z 1959 roku. Zaangażowaniu w funkcjonowanie klubu sportowego Fundacji towarzyszy działalność w zakresie tworzenia systemów i programów szkolenia koszykarskiej młodzieży.

Działalność w zakresie propagowania historii i kultury

Drugim głównym kierunkiem w ramach wykonywania misji Fundacji są działania na rzecz promocji kultury polskiej, wiedzy o Polsce i Warszawie, jak też udział w projektach edukacyjnych i społecznych.

Obecnie Fundacja prowadzi program rewitalizacji części zabytkowej lwowskiej kamienicy (zlokalizowanej na wzgórzu pod Cytadelą w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki Ossolińskich) – Willi Zaświecie. Zamiarem Fundacji jest prowadzenie w Willi Zaświecie Ośrodka Kultury Polskiej we Lwowie, zajmującego się kultywowaniem tradycji polskiego Lwowa. Aktualnie Fundacja Nasza Warszawa prowadzi w tej zabytkowej nieruchomości restaurację z tradycyjną, polsko-lwowską kuchnia oraz ekskluzywne pokoje gościnne, a także zajmuje się pozyskiwaniem i gromadzeniem środków, które pozwolą na sfinansowanie szeroko zakrojonego programu działań kulturalnych i edukacyjnych w tym Ośrodku.

Jednocześnie, Fundacja Nasza Warszawa organizuje i współfinansuje szereg przedsięwzięć kulturalnych i społecznych na terenie Miasta st. Warszawa ukierunkowanych na kultywowanie tradycyjnego, warszawskiego folkloru zwłaszcza w obszarach tradycyjnej muzyki warszawskich ulic i podwórek, a także organizacji tradycyjnych, warszawskich potańcówek. Obecnie, Fundacja Nasza Warszawa, podjęła również inicjatywę i działania na rzecz stworzenia na warszawskiej Pradze Północ Centrum Warszawskiego Folkloru.