Tag: Adam Mickiewicz

Fundacja Nasza Warszawa kontynuuje swoją misję związaną z upamiętnianiem polskości na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Tym razem odwiedziliśmy legendarny Zbaraż. Delegacja Fundacji m.in. zapaliła znicze w biało-czerwonych barwach pod pomnikiem Adama Mickiewicza w tym galicyjskim miasteczku, znanym głównie z heroicznej obrony polskiego garnizonu przed przeważającymi siłami kozacko-tatarskimi w 1649 roku. Ze Zbaraża pochodzi m.in. Ignacy Daszyński - pierwszy premier rządu Niepodległej [...]