Tag: Forum dla Naszej Warszawy

Oddanie w ostatnich dniach do użytku tzw. kładki rowerowo-pieszej przez Wisłę ukazuje jak w soczewce sposób zarządzania Warszawą w okresie ostatnich pięciu lat oraz jego grzech pierworodny, który powoduje, że – tak długo jak zostanie utrzymany obecnie obowiązujący system polityczno-ideologiczny – na znaczące zmiany i na prawdziwy, spójny plan rozwoju Miasta Stołecznego nie ma co liczyć. Żeby na wstępie rozwiać wszystkie wątpliwości. Mnie jako warszawiakowi kładka się podoba i jestem zadowolony, [...]

W poprzednich trzech częściach "Forum dla Naszej Warszawy" poruszono trzy przykładowe obszary dotyczące funkcjonowania i rozwoju (a raczej jego braku) naszego Miasta. Zaprezentowano w nich poglądy, które oczywiście mogą, a nawet powinny, być przedmiotem polemicznych dyskusji, celem zaprezentowania różnych punktów widzenia i wypracowania rozwiązań, które byłyby najbardziej efektywne, ale też najbardziej oczekiwane przez ogół jego mieszkańców. Problemem jest jednak nie tyle brak takiego forum i ta [...]

W ostatnich dniach pojawia się ponownie, jak co pięć lat od co najmniej dwudziestu, informacja, że może, że w końcu, po kolejnych wyborach władze w Warszawie zainteresują się brakiem w stolicy 40-milionowego kraju hali widowiskowo-sportowej. Informacja ta idealnie obrazuje stosunek prezydentów Warszawy od co najmniej dwudziestu lat do tematu sportu w Warszawie w ogóle. Sport może nie jest najważniejszą dziedziną życia społecznego, ale trzeba też uczciwie powiedzieć, ze jedyną w Warszawie komplet [...]