Tag: Polonia 2011

W dniu 25 marca Fundacja Nasza Warszawa podpisała z Urzędem Dzielnicy Śródmieście, w jego Wydziale Sportu i Spraw Społecznych przy ulicy Nowy Świat 39 umowę dotacyjną, na podstawie której realizowała będzie na rzecz KKS Polonia Warszawa program szkolenia koszykarskiego najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu z klas pierwszej i drugiej szkoły podstawowej. Partnerem w tym programie jest Dzielnica Śródmieście m.st.  Warszawy – Wydział Sportu i Spraw Społecznych. Prezes Fundacji Nasza Warsza [...]