Komunikat Fundacji Nasza Warszawa

W dniu 19 maja 2022 roku, niespełna dwa tygodnie po awansie naszej drużyny do 1. ligi koszykówki męskiej PZKosz, część członków Rady Nadzorczej KKS Polonia Warszawa podjęła zdumiewającą uchwałę zezwalającą na zbycie przedsiębiorstwa spółki – podobnie jak w przypadku wcześniejszych uchwał zgromadzenia wspólników, nie wskazując nawet osoby nabywcy ani ceny. Wpisuje się to w ciąg działań podejmowanych przez pozostałych wspólników spółki, zmierzających do faktycznego wyprowadzenia drużyny koszykówki mężczyzn z KKS Polonia Warszawa. Fundacja Nasza Warszawa, jako podmiot zaangażowany od wielu lat w proces odbudowy koszykówki pod znakiem Czarnych Koszul nigdy nie zgodzi się na podejmowane próby zawłaszczenia dorobku wielu pokoleń przez nieznanej proweniencji osoby fizyczne czy prawne.

Zostały już podjęte działania prawne zmierzające do uchylenia uchwał zgromadzenia wspólników zmierzających do zbycia przedsiębiorstwa spółki i będą one kontynuowane aż do skutku. W przypadku zawarcia ewentualnej umowy zbycia przedsiębiorstwa, Fundacja Nasza Warszawa złoży pozew o ustalenie nieważności takiej umowy, jako sprzecznej z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Natomiast w obecnej sytuacji Fundacja Nasza Warszawa przejmuje pełną odpowiedzialność za dalsze funkcjonowanie drużyny i spółki KKS Polonia Warszawa. Pełne spektrum działań, jakie w tym kontekście Fundacja Nasza Warszawa podejmie zostanie szeroko zaprezentowane opinii publicznej na przestrzeni kilkunastu najbliższych godzin.

Zarząd Fundacji Nasza Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *