Oświadczenie założyciela KKS Polonia Warszawa

Jako założyciel KKS Polonia Warszawa oraz jego – przez Fundację Nasza Warszawa – współwłaściciel wyrażam głębokie oburzenie działaniami Jakuba Górskiego. W swojej karierze zawodowej, a już w swojej działalności społecznej i pro publico bono tym bardziej, nie spotkałem większego oszusta i bardziej wyrafinowanego złodzieja. Człowiek, którego osobiście zaprosiłem do udziału w procesie reaktywacji koszykówki męskiej Polonii Warszawa, praktycznie od początku istnienia spółki KKS Polonia Warszawa knuł, działał w złej wierze i planował wszelkie kolejne kroki na szkodę i przeciwko interesom spółki, której był udziałowcem. Wszystkie jego czynności, jakie podejmował jako udziałowiec klubu i przewodniczący jego Rady Nadzorczej oparte były na kłamstwie – co gorsza, na kłamstwie zaplanowanym w wyrachowany, perfidny sposób, obliczonym na wprowadzenie w błąd i oszukanie wspólników, współpracowników, osób, które w jakikolwiek sposób pozostawały w stosunku jakiejkolwiek zależności. To gangster w białym kołnierzyku, przykład postaci pozostającej w bezpośrednim konflikcie ze wszystkim wartościami, jakie powinny cechować osoby zajmujące się działalnością społeczną, a sportem w szczególności. Najlepszym tego przykładem jest jego oświadczenie, jakie pozwolił sobie opublikować w dniu 16 sierpnia – o ironio – na stronie KKS Polonia, oparte na bezczelnej hipokryzji oraz obłudnym i bezwstydnym fałszu.

W powyższym oświadczeniu Jakub Górski formułuje między innymi niezawoalowane pogróżki pod moim adresem – założyciela KKS Polonia Warszawa i członka jego Zarządu. Daje w ten sposób wyraz swojemu mniemaniu, że złodziej i oszust może bezkarnie zastraszać okradzionego i oszukanego. Informuję w związku z tym, że upublicznię niniejsze własne oświadczenie, a także wykorzystam wszelkie medialne możliwości, żeby przedstawić opinii publicznej prawdziwe oblicze „filantropa-milionera” Jakuba Górskiego i zdemaskować jego przestępcze działania na szkodę KKS Polonia Warszawa.

Potwierdzam też wcześniejszą informację, że Fundacja Nasza Warszawa złożyła do prokuratury zawiadomienie o uprawdopodobnionym popełnieniu przestępstwa przez Jakuba Górskiego.

Z mojej strony szczególne wzburzenie budzi fakt, że Jakub Górski do swoich prywatnych, egoistycznych celów posłużył się cudzą własnością, jaką była należąca do KKS Polonia Warszawa, wniesiona do tej spółki nieodpłatnie przez Fundację Nasza Warszawa, licencja do udziału w rozgrywkach PZKosz. Tego „filantropa-milionera” nie stać było na założenie swojego klubu, wniesienie wymaganych przepisami opłat, stać było go natomiast na dokonanie kradzieży cudzej własności czego nie zmienią żadne zaklęcia o „przekazaniu sekcji i pozytywnym przejściu procesu”. W języku uczciwych ludzi oznacza to bowiem ni mniej, ni więcej tylko zabór cudzej rzeczy z zamiarem przywłaszczenia, a osoba która jej dokonuje to złodziej, a w danym przypadku dodatkowo oszust.

Jako że Jakub Górski działając z premedytacją i rozmyślnie okradł nie tylko mnie i Fundację Nasza Warszawa, ale przede wszystkim spółkę KKS Polonia Warszawa, chciałbym jasno i dobitnie oświadczyć, że spółka Jakuba Górskiego Projekt 1P nie ma nic wspólnego z KKS Polonia Warszawa oprócz sprzeniewierzonej przez Jakuba Górskiego, jako byłego przewodniczącego Rady Nadzorczej, licencji i jest przestępczą organizacją powstałą w wyniku oszustwa, kłamstwa i nieuczciwości.

Jarosław Popiołek
Założyciel i Współwłaściciel
KKS Polonia Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *