Skandaliczne praktyki w SCS Aktywna Warszawa

Skandaliczne praktyki mają miejsce w  Stołecznym Centrum Sportu Aktywna Warszawa z ulicy Rozbrat 26 – „jednostce budżetowej” Miasta st. Warszawy, administrującej między innymi tzw. Ośrodkiem Polonia przy ulicy Konwiktorskiej 6.

W związku ze zgłoszoną prośbą o udostępnienie hali sportowej dla grupy nastoletnich uchodźców wojennych z Ukrainy, SCS Aktywna Warszawa wystawił opiekującej się nimi charytatywnie Fundacji Nasza Warszawa fakturę w wysokość 369,00 zł – z terminem zapłaty w tym samym dniu co data wystawienia faktury. Faktura została opłacona przelewem w tym samym dniu (pół godziny po jej otrzymaniu) i środki wpłynęły na konto SCS Aktywna Warszawy następnego dnia. W związku z tym Aktywna Warszawa wystawiła notę obciążeniową z uwagi na „nadmierne opóźnienie w płatnościach” w wysokości 177,90 zł i odmówiła wstępu na halę grupie nastoletnich uchodźców wojennych z Ukrainy do czasu jej uregulowania (sic!).

Warto przy tej okazji przytoczyć fragment „Misji i wizji”, jaką chwali się SCS Aktywna Warszawa na swojej stronie internetowej w sekcji „Jesteśmy dla Was”: „Upowszechniamy świadomość w zakresie kultury fizycznej i sportu zachęcając do nich różne grupy: seniorów, młodzież i dzieci. (…) To wymaga od nas ciągłej pracy i doskonalenia, zarówno jeśli chodzi o kreatywność stosowanych rozwiązań, jak i kompetencji w obsłudze klienta i działaniu według najwyższych standardów” .

Można tylko pogratulować SCS Aktywna Warszawa i jego dyrekcji „najwyższych standardów” oraz „kreatywności” w zakresie kreowania sztucznego zadłużenia i nielojalnego, oszukańczego działania wymierzonego w najsłabszą i najmniej chronioną grupę mieszkańców naszego Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *