Tag: Arena Narodowa

We wtorek 7 czerwca przedstawiciele Fundacji Nasza Warszawa podpisali list intencyjny w sprawie współpracy z Fundacją Patriotyzm i Wolność kierowaną przez znanego przedsiębiorcę i działacza społecznego Artura Zawiszę. Wychodząc z wyznawanych wspólnie wartości patriotycznych, obie fundacje zadeklarowały chęć wspólnych działań na rzecz „wychowania młodego pokolenia w duchu pielęgnowania polskości oraz podtrzymania tradycji i świadomości narodowej”. W porozumieniu zawarte zostały dwa planowane wspó [...]

Jednym z najbardziej ambitnych planów inwestycyjnych zainicjowanych przez rząd RP jest decyzja o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Głos w medialnej dyskusji na ten temat zabrał prezes Fundacji Nasza Warszawa Jarosław Popiołek. Jego stanowisko zaprezentował Tygodnik „Przegląd”. Jarosław Popiołek wystąpił w obronie tego projektu: „Argumenty przeciwników nie przekonują zwolenników odbudowy, których także nie brak wśród warszawskich społeczników i varsavianistów. Do tego grona należy prezes Fun [...]