Tag: Fundacja Wolność i Patriotyzm

We wtorek 7 czerwca przedstawiciele Fundacji Nasza Warszawa podpisali list intencyjny w sprawie współpracy z Fundacją Patriotyzm i Wolność kierowaną przez znanego przedsiębiorcę i działacza społecznego Artura Zawiszę. Wychodząc z wyznawanych wspólnie wartości patriotycznych, obie fundacje zadeklarowały chęć wspólnych działań na rzecz „wychowania młodego pokolenia w duchu pielęgnowania polskości oraz podtrzymania tradycji i świadomości narodowej”. W porozumieniu zawarte zostały dwa planowane wspó [...]